فرمول تعیین لغات دارای اهمیت دستگاه لیزر دلخواه

در ابتدا لیست دستگاه لیزر کاملی از کلمه ها دارای اهمیت مسئله نظرتان مهیا کنید , تعداد کلمه ها حساس دستگاه لیزر در این لیست محدودیتی ندارد . تا جایی که میتوانید از منابع متفاوت مثل سایت‌های رقیب در یافتن ایده‌های مطلوب برای کلمه ها حیاتی منفعت بگیرید , غلط‌های املایی احتمالی را حیث کنید و عبارت‌های دو , سه و چهار کلمه‌ای را نیز در لغات دارای اهمیت دستگاه لیزر خویش بگنجانید . در بهینه سازی تارنما یا این که به عبارتی دستگاه لیزر گزینش لغات مهم مناسب نقش بسزایی را ایفا می کنند پس مجال کافی برای این فعالیت صرف نمائید . لیست نخستین کلمات کلیدی شما می تواند نزدیک به 300 یا 400 واژه و کلمه و عبارت را شامل شود که دستگاه لیزر برای تازه کاران قادر است مطلوب باشد دستگاه لیزر ولی اجازه دهید که در کنار هم این لیست را در‌حد قابلیت و امکان کوتاه کرده و لغات با اهمیت مناسب را از فی مابین آنها تعیین کنیم .
ایجاد لیست پایانی عبارات اساسی

حساب و کتاب شاخص KEI

با به کار گیری از چوب جادویی دستگاه لیزر یعنی شاخص بازدهی عبارات مهم ( KEI &# دستگاه CNC ) دستگاه لیزر معین میگردد که از هر کلمه یا عبارت توقع چه تعداد ورودی از موتورهای کاوش را بایستی داشته باشید . هرچقدر این شاخص فراتر باشد لغت ها مهم دلخواه خیس میباشند .

عوامل اثر گذار در کیفیت لغت ها با اهمیت دستگاه لیزر به شرح زیر است :
ارتباط ( R : Relevance )

در واقع به عبارتی معیار رابطه کلمات با اهمیت شما با مطالب موجود در ورقه و آن چیزی که به کاربران ارائه می دهید است .

ما عبارات کلیدی را با اعتنا به این فاکتور به سه جور تقسیم می‌کنیم و براساس معیار رابطه آن‌ها با وبسایت نمره ی 1 , 2 و یا سه برایشان مراد میکنیم و در یک ستون انقطاع در پوشه اکسل در مقابل هر کلمه و واژه اساسی یادداشت میکنیم .

1 برای رابطه بسیار

2 برای ارتباط میانگین

3 برای رابطه کم